Sự kiện đã qua

Kiểm soát giá bán trên thị trường – có phải là chiến lược đúng đắn?

Đây chắc chắn là câu hỏi của khá nhiều doanh nghiệp - với việc kiểm soát giá bán được và mất gì. Lợi ích mang lại doanh nghiệp là gì? Nên chuẩn bị gì khi doanh nghiệp muốn thực hiện chính sách kiểm soát giá trên thị trường? Từ góc nhìn Chuyên Gia khi nào […]

Đăng ký

Ứng dụng Outlet Big data trong tối ưu quản lý doanh Số

Mời quý vị tham gia buổi nói chuyển cùng các chuyên gia tại Konvoi Tech, lắng nghe chia sẻ về phương pháp ứng dụng "Ứng dụng Outlet Big data trong tối ưu quản lý Doanh Số ". Hãy đặt câu hổi cho các chuyên gia và tìm ra giải pháp cho doanh nghiệp mình ngay […]

Đăng ký