nganh-ban-le

Cung cấp tài nguyên thông tin thị trường bán lẻ không giới hạn.

Research & Data analysis

Dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường

Với số liệu thứ cấp về thị trường FMCG bạn sẽ được truy cập không giới hạn với những đặc quyền:

  1. - Báo cáo thị trường bất kì sản phẩm nào mà bạn đang quan tâm.
  2. - Số liệu cụ thể để phát triển hệ thống bán hàng (DMS Datas)
  3. - Phân tích Volume và Capablity sản phẩm bạn quan tâm.

Bạn có thể tăng trưởng doanh số - phát triển thị trường bằng những thế mạnh hiện có với những phân tích và dữ liệu thị trường cụ thể mà chúng tôi đem lại.

Những số liệu cụ thể về ngành hàng - thị phần - sự thương thích sản phẩm và thị trường, thậm chí là những dự báo doanh số với cụ thể từng điểm bán hàng.

Hãy đăng kí với form dưới đây để nhận báo cáo mẫu

Tương quan về thị phần

Biết được thị phần đang quan tâm thuộc về ai, bao gồm hoạt động bán lẻ với cách thức hoạt động nào để khai thác tối ưu chi phí và doanh số.

Tương thích sản phẩm

Biết được hiện trạng sự tương thích những chỉ số của sản phẩm và thị trường muốn phát triển, từ đó có thể đưa ra nguồn lực thích hợp.

Tư vấn và báo cáo toàn diện

Biết được điểm mạnh - yếu của chiến lược bán hàng hiện tại với việc xâm nhập thị trường mới từ các chuyên gia phân tích của chúng tôi.

Số liệu thị trường

Biết chi tiết khách hàng, hãy để chúng tôi cùng vén bức màn số liệu Data DMS để tiết kiệm thời gian phát triển thị trường

Doanh số và Volume

Là những số liệu dự báo mang đến thế mạnh chuẩn bị hoạt động phân phối và kiểm soát lực lượng bán hàng.

Chúng tôi luôn đồng hành

KONVOI là tương lai 4.0 của ngành bán lẻ, Bạn đã sẵn sàng đón nhận những làn sóng thay đổi của thị trường?

Liên hệ với chúng tôi nhé

Chúng tôi rất vui được gặp bạn.