Khi thông tin trở thành tài nguyên mà con người đang cố gắng khai thác

Hiện thực hoá lý tưởng đưa mọi công ty bán lẻ trở thành các công ty 4.0

KOKOLA Biscuit & Wafer kiểm soát toàn phần kênh phân phối tại INDONESIA

Phát triển thị trường băng cách tiếp cận thị trường và cọ sát với thực tế tại INDONESIA. Phát triển kênh bán lẻ bằng cách thiết lập hệ thống phân phối cũng như phát triển kênh kiểm soát phân cấp chi tiết, nâng cao thế mạnh cạnh tranh đến mọi tuyến bán hàng.

VIANCO – Gia Vị Việt Ấn – Đem gia vị tinh tuý đến mọi nhà.

Phát triển thị trường đã trưởng thành và có nếp gắn bó. Tuy nhiên nhãn hàng cần có sự cam kết chắc chắn hơn về thị trường cũng như tăng cường độ phủ thị trường. Việc tồn tại 60 năm tuổi trên thị trường cần được củng cố và quản lý hiệu quả hơn.