Sẵn sàng đón nhận những con người giúp thay đổi góc nhìn về ngành bán lẻ?

Đồng hành cùng chúng tôi.

Tại KONVOI liên tục tuyển dụng những ứng viên có đủ năng lực và đạo đức để cùng chung tay góp sức xây dựng hệ sinh thái giá trị có thể cộng hưởng để đưa ra những bước phát triển tốt nhất cho ngành hàng trên thị trường Việt Nam.