RETAIL CENSUS

Retail Census giải pháp xây dưng, thiết lập hệ thống phân phối trên thị trường

Giá Trị Census & Retail Audit

Census

Thông qua việc nghiên cứu thị trường, tại KONVOI.VN sẽ giúp doanh nghiệp của bạn truy xuất 100% dữ liệu về điểm bán lẻ trên toàn quốc. Từ đó giúp doanh nghiệp có thể: – Đầu vào (input) để xây dựng hệ thống phân phối. Đầu vào (database) cho các hệ thống quản lý bán hàng. Xác định tiềm năng thị trường nhằm đánh giá các kế hoạch đầu tư.
Công cụ hỗ trợ lên kế hoạch và triển khai các hoạt động trade marketing. Đầu vào để thiết lập kế hoạch và chỉ tiêu cho đội ngũ kinh doanh, mở rộng độ phủ.

Retail Audit

Retail Audits tại KONVOI.VN sẽ mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích tuyệt vời như sau: Đảm bảo các nhà bán lẻ tuân thủ các thỏa thuận đã được thiết lập trước về vị trí, giá cả và quảng cáo sản phẩm, cho phép các thương hiệu có thể đo lường chính xác mức độ thành công. Từ đó, người quản lý sẽ thiết lập chiến lược bán hàng và tiếp thị phù hợp với những thay đổi của thị trường.

Phương Pháp Thực Hiện Retail Census

du-lieu-thi-truong-ban-le7

Xác định thị trường mục tiêu – Xác định thông tin cần thu nhập – Chuẩn bị nhân sự,  tài nguyên khác.

Quét toàn bộ địa bàn và loại hình thức cửa hàng – Thu thập các thông tin theo yêu cầu cho từng điểm bán.

Thực hiện phân loại điểm bán theo loại hình, mức độ ưu tiên theo như thống nhất ở bước 1.

KNOW MORE ABOUT OUR SPECIAL OFFERS

CONTACT US

Subscribe news

Copyright © 2022 by Konvoi.vn