MAPPING SOLUTION

Mapping Solution là giải pháp ứng dụng của công nghệ thông tin địa lý cho lĩnh vực tiếp thị và bán hàng. Từ đó, lấy các con số và đưa dữ liệu của bạn lên bản đồ và làm nổi bật vùng khách hàng của bạn và chỉ ra những thông tin về khách hàng giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh số.

Phân tích thông minh giúp lập quyết định tiếp thị tốt hơn với Mapping Solution

Với Mapping Solution tại KONVOI có thể giúp doanh nghiệp bán lẻ xem, hiểu, phân tích và hình dung dữ liệu bằng cách trả lời những câu hỏi dưới đây?

Quy mô cạnh tranh cho sản phẩm thực sự là ở đâu? - Nơi nào tốt nhất để mở rộng kênh phân phới mới?... - Nơi nào khách hàng sinh sống, nơi nào doanh nghiệp sẽ đạt doanh thu cao nhất? - Làm thế nào để xác định được khách hàng tiềm năng cho từng khu vực bán hàng?

mapping-solution-konvoi4

Nơi nào tốt nhất để mở rộng kênh phân phối mới?

Với Mapping Solution giúp doanh nghiệp bán lẻ xác định rõ mục tiêu khi mở rộng kênh phân phối bằng cách xác định được: Chi phí bỏ ra - Mức độ bao phủ thị trường - Doanh số nhập vào và bán ra ở kênh phân phối nhất định.
mapping-solution-konvoi3

Nơi nào doanh nghiệp sẽ đạt doanh thu cao nhất?

Mapping Solution tại KONVOI có thể giúp doanh nghiệp bán lẻ ra quyết định dựa trên dữ liệu về lựa chọn địa điểm, tiếp thị và phân loại sản phẩm, nơi khách hàng sống, làm việc và mua sắm để doanh nghiệp bán lẻ tăng trưởng doanh số bán hàng hiệu quả.
mapping-solution-konvoi2

Quy mô cạnh tranh cho sản phẩm thực sự là ở đâu?

Lập bản đồ và phân tích dữ liệu khách hàng giúp doanh nghiệp bán lẻ có thể kiểm soát tốt vị trí, khu vực cạnh tranh sản phẩm. Từ đó, biết được thông tin khách hàng, độ tuổi, lối sống, khả năng thu chi, ,… sẽ giúp doanh nghiệp bán lẻ tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc quản lý .
mapping-solution-konvoi

Làm thế nào để xác định được khách hàng từng khu vực bán hàng?

Giải pháp giúp doanh nghiệp bán lẻ xác định khách hàng tiềm năng của từng khu vực dựa vào những giá trị như: Xác định độ tuổi, giới tính, nơi chốn, nghề nghiệp, sở thích, hành vi của khách hàng để nghiên cứu đối thủ cạnh tranh hoặc tình hình thị trường.

KNOW MORE ABOUT OUR SPECIAL OFFERS

CONTACT US

Subscribe news

Copyright © 2022 by Konvoi.vn