Latest Past Events

Retail Innovation & Differentiation Event

Việc đón đầu được những thay đổi của thị trường là điều kiện bắt buộc của ngành bán lẻ, tuy nhiên, nó luôn bao hàm nhiều thách thức, đặc biệt là khi xu hướng người dùng và công nghệ đang liên tục thay đổi. Nếu đây là tất cả những gì mà doanh nghiệp của […]

Book

Applying Big Data to distributor selection and evaluation strategy

Giao toàn quyền quyết định cho Nhà Phân phối là sự lựa cho của doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ - nhưng đây chắc chắc không phải là giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp khi bước vào giải đoạn tăng trưởng quy mô, hơn thế khi để Nhà phân phối tự quản […]

Book

CONTACT US

Subscribe news

Copyright © 2022 by Konvoi.vn