Cung cấp nhân sự

Đào tạo và cung cấp nhân sự

Để doanh nghiệp phát triển bền vững, với những chiến lược từ chúng tôi, hãy để nhân sự chuyên nghiệp được đào tạo bởi các chuyên gia mang đến làn sóng mới đa sắc màu.

Cung cấp nhân sự

Chúng tôi giúp bạn tuyển chọn nhân sự phù hợp với chiến lược và mục tiêu.

Đào tạo nhân sự ngành bán lẻ

Nhân sự là yếu tố quan trọng trong mỗi dự án. Chúng tôi hiểu bạn, hiểu thị trường và hiểu được những yếu tố cần của nhân sự chuyên nghiệp để có thể giúp bạn đạt được những thành tựu.

THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI MỌI CÂU HỎI

Những nhân tố cần có của một công ty bán lẻ thành công

Lãnh đạo chiến lược

Lãnh đạo chiến lược

Định hướng

Đội nhóm

Đội nhóm

Gắn kết

Cá nhân

Cá nhân

Hiểu mục tiêu

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ

Trách nhiệm

Kỹ năng

Kỹ năng

Rèn luyện

Cam kết

Cam kết

Hành động

Cầu tiến

Cầu tiến

Ham học hỏi

Tham vọng

Tham vọng

Phát triển

Hệ thống quản lý và đánh giá

KONVOI HR SYSTEM đưa việc quản trị nhân sự bán lẻ thành số hóa và chuẩn mực.

Với hệ thống quản lý và đánh giá nhân sự, KONVOI luôn tăng cường phát triển những tài năng và bồi bổ kĩ năng nghiệp vụ các cá nhân.

Bảo mật

Hệ thống báo mật và chuyên nghiệp chỉ bạn mới có thể truy cập được khi muốn theo dõi tiềm năng và đánh giá hiệu quả của nhân sự thông qua các chỉ số khoa học mà chúng tôi đã phát triển.

Linh Hoạt

Quản lý nhân sự chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Liên hệ với chúng tôi nhé

Chúng tôi rất vui được gặp bạn.