Vietnam Omnichannel 2020

Vietnam Omnichannel 2020

Đại dịch Covid-19 đã thay đổi một cách đáng kể các nhu cầu và hành vi của người tiêu dùng, đặc biệt ngành bán lẻ. Ngoài việc đi theo xu hướng trực tuyến hoặc chuyển sang kỹ thuật số, Bán…