Nghiên Cứu Xu Hướng Tiêu Dùng Xanh

Nghiên Cứu Xu Hướng Tiêu Dùng Xanh

Xu hướng tiêu dùng xanh tác động mạnh mẽ đến lợi nhuận doanh nghiệp FMCG. Các thương hiệu có cam kết “bền vững” của Unilever tăng trưởng nhanh hơn tổng thể hoạt động kinh doanh của Unilever toàn cầu 30%,trong…